Ceník účetních služeb

Berte, prosím, tento ceník jako orientační. Cenu vedení účetnictví ovlivňuje mnoho faktorů, je např. rozdíl, pokud má společnost doklady převážně v elektronické podobě zasílané e-mailem a naopak když má mnoho drobných nákupů v hotovosti. Stejně tak je jinak časově a znalostně náročné účtování např. restaurace oproti poradenským službám 🙂

Cena za vedení účetnictví je vždy stanovena po prvotním setkání, kdy si s klientem ujasníme, co potřebuje, co očekává a jaký je rozsah jeho účetnictví.


Jsem OSVČ – neplátce DPH

 • Vedení daňové evidence fyzických osob
 • Vedení peněžního deníku

měsíční paušál 500 – 2.500 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


Jsem OSVČ – plátce DPH

 • Vedení daňové evidence fyzických osob
 • Vedení peněžního deníku
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)

měsíční paušál 2.500 – 4.500 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


S.r.o. – neplátce DPH

 • Vedení účetnictví právnických osob
 • Evidence zakázek, tvorba reportů a účetních sestav

měsíční paušál 1.000 – 5.000 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


S.r.o. – plátce DPH

 • Vedení účetnictví právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)
 • Evidence zakázek, tvorba reportů a účetních sestav podle charakteru činnosti a Vašich potřeb (např. sestavy neuhrazených faktur, stav majetku, výkaz zisku..)

měsíční paušál 5.000 – 10.000 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


Zpracování mezd, personalistika

 • měsíční zpracování mezd včetně výplatních lístků, přehledu mezd pro zaměstnavatele a vyhotovení příkazu k úhradě
 • tvorba a odeslání výkazů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • evidence personální agendy, dovolených, odpracované doby aj.
 • vedení exekučních / insolvenčních spisů, komunikace s exekutorskými úřady, evidence srážek aktuálních a čekajících, součinnost s exekutory a správci

měsíční paušál 300 Kč / osobu