Neplátci DPH


Jsem OSVČ – neplátce DPH

  • Vedení daňové evidence fyzických osob
  • Vedení peněžního deníku

měsíční paušál 500 – 2.500 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


S.r.o. – neplátce DPH

  • Vedení účetnictví právnických osob
  • Evidence zakázek, tvorba reportů a účetních sestav

měsíční paušál 1.000 – 5.000 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


Berte, prosím, tento ceník jako orientační. Cenu vedení účetnictví ovlivňuje mnoho faktorů, je např. rozdíl, pokud má společnost doklady převážně v elektronické podobě zasílané e-mailem a naopak když má mnoho drobných nákupů v hotovosti. Stejně tak je jinak časově a znalostně náročné účtování např. restaurace oproti poradenským službám 🙂

Cena za vedení účetnictví je vždy stanovena po prvotním setkání, kdy si s klientem ujasníme, co potřebuje, co očekává a jaký je rozsah jeho účetnictví.