Plátci DPH


Jsem OSVČ – plátce DPH

  • Vedení daňové evidence fyzických osob
  • Vedení peněžního deníku
  • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)

měsíční paušál 2.500 – 4.500 Kč dle počtu dokladů ke zpracováníS.r.o. – plátce DPH

  • Vedení účetnictví právnických osob
  • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)
  • Evidence zakázek, tvorba reportů a účetních sestav podle charakteru činnosti a Vašich potřeb (např. sestavy neuhrazených faktur, stav majetku, výkaz zisku..)

měsíční paušál 5.000 – 10.000 Kč dle počtu dokladů ke zpracování


Berte, prosím, tento ceník jako orientační. Cenu vedení účetnictví ovlivňuje mnoho faktorů, je např. rozdíl, pokud má společnost doklady převážně v elektronické podobě zasílané e-mailem a naopak když má mnoho drobných nákupů v hotovosti. Stejně tak je jinak časově a znalostně náročné účtování např. restaurace oproti poradenským službám

Cena za vedení účetnictví je vždy stanovena po prvotním setkání, kdy si s klientem ujasníme, co potřebuje, co očekává a jaký je rozsah jeho účetnictví.