Zpracování mezd, personalistika


Zpracování mezd, personalistika

  • měsíční zpracování mezd včetně výplatních lístků, přehledu mezd pro zaměstnavatele a vyhotovení příkazu k úhradě
  • tvorba a odeslání výkazů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
  • zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech
  • evidence personální agendy, dovolených, odpracované doby aj.
  • vedení exekučních / insolvenčních spisů, komunikace s exekutorskými úřady, evidence srážek aktuálních a čekajících, součinnost s exekutory a správci

měsíční paušál 300 Kč / osobu


Berte, prosím, tento ceník jako orientační. Cenu vedení účetnictví ovlivňuje mnoho faktorů, je např. rozdíl, pokud má společnost doklady převážně v elektronické podobě zasílané e-mailem a naopak když má mnoho drobných nákupů v hotovosti. Stejně tak je jinak časově a znalostně náročné účtování např. restaurace oproti poradenským službám

Cena za vedení účetnictví je vždy stanovena po prvotním setkání, kdy si s klientem ujasníme, co potřebuje, co očekává a jaký je rozsah jeho účetnictví.