Vedení účetnictví, zpracování mezd

Fyzické osoby – OSVČ

 • Vedení daňové evidence fyzických osob
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Vedení peněžního deníku
 • Zpracování daňového přiznání

Právnické osoby – s.r.o.

 • Vedení účetnictví právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční plátce i čtvrtletní plátce)
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Zpracování roční účetní závěrky a podání daňového přiznání právnických osob
 • Evidence zakázek, tvorba reportů a účetních sestav

Vedení personalistky a zpracování mezd

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců při nástupu a odchodu
 • Měsíční přehledy mezd určené pro zdravotní pojišťovny a okresní správu sociálního zabezpečení
 • Registrace zaměstnavatele k zálohové i srážkové dani
 • Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • Vedení spisů s případnými exekucemi zaměstnanců, komunikace s exekutorskými úřady a insolvenčními správci
 • Vyhotovení ročního zúčtování daně z příjmů
 • Mzdové a důchodové listy zaměstnanců