Jitka Juřičková, Svět sukní

Jsem ráda, že právě Vy obstaráváte naše webové stránky, spravujete Facebook, Instagram a celkový marketing naší značky. Vaše kreativita a schopnost vcítit se do našich zákazníků přináší ovoce v podobě nových zákazníků