O mně

Mám 14 let praxe v podnikání. Přestože mám ekonomické vzdělání, můj první podnikatelský záměr skončil se ztrátou 800 tisíc Kč. Tehdy mi bylo 19 let.

Dnes vidím všechny chyby, kterých jsem se dopustila. Vím, proč k nim došlo, že nebyly vědomé a že pramenily z mé neznalosti fungování prostředí podnikání. Postě systém “pokus – omyl”.

Dnes vím, čemu se vyvarovat a na co se naopak zaměřit.

Nabízím svým klientům své znalosti a zkušenosti. Ukazuji, čemu se vyvarovat a na co se naopak zaměřit tak, aby nemuseli o své investice přijít stejně jako já kdysi.

Provádím je krok po kroku k naplnění jejich podnikatelského snu.

Jednoduše, selským rozumem, empaticky.

Mohou tak v klidu pracovat na svém záměru, zatímco já připravuji mapu cest, jak postupovat dál k úspěšnému podnikání. Nacházíme možnosti budování značky, zviditelnění se a cesty prodeje.

Když jsem začínala podnikat já, neměla jsem nikoho, kdo by mě vedl, ukázal směry a možnosti, upozornil mě na nebezpečí a strasti, které jsou s tím spojené.

Moji klienti mají výhodu – mají k dispozici mě.

Provádím začínající, malé a střední podnikatele byznys prostředím k naplnění

jejich snu.

Pomáhám začínajícím, malým a středním podnikatelům nastartovat a rozhýbat jejich podnikání. Vidím potenciál v podnikatelských plánech a snech. Svými nápady otevírám nevyužité podnikatelské cesty a posunuji business kupředu.

Jsem účetní s 8 letou praxí, dobře zběhlá v marketingu sociálních sítí a tvorbě webových stránek